Har kjøpt meg en bibel, en Php5- og MySQL-bibel… og den er feit.

Ellers så er dette litt av pensumet mitt for våren. Den lille er for ett fag, og de to andre er for ett annet fag. Jevn fordeling, eller hva? Og ja, man bør pløye seg igjennom alt. Dessverre.